Zuzanna

Ossowska

Wykładowca
Dyplomowana basistka, wokalistka, doktor nauk humanistycznych. Pisze muzykę w autorskim projekcie OS.SO i o muzyce do czasopism naukowych oraz specjalistycznych, interesuje się filozofią sztuki, relacjami między dźwiękiem i słowem.